Creativity

Jij zou deze tekst waarschijnlijk maar half lezen als hier een standaard verhaal over creativiteit zou staan. Dus zoeken we liever naar een slimmere insteek, zodat je door blijft lezen. Daarom ben je inmiddels al bij de derde zin beland. Het anders doen om een beter effect te krijgen, dat is creativiteit. En dat stoppen we in onze strategieën, concepten, mechanismen en designs. Altijd met concrete doelstellingen voor ogen, anders zou ons werk te gemakkelijk zijn.